YÖS; kısaca, Türkiye`de üniversite okumak isteyen yurtdışındaki öğrencilerin girmesi gereken sınavdır. 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınav, alınan kararlar sonrası, artık bazı devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından bizzat düzenlenmeye başlamıştır. Kontenjanlar ve sınav tarihi ile ilgili bilgiler, üniversiteler tarafından kendi web sayfalarında bizzat duyurulmakta; öğrenciler, istedikleri bütün üniversitelere ayrı ayrı başvuru yapabilmektedirler.

Bu sınavı her üniversite kendisi organize etmekte ve bilinenin aksine, bu sınava girebilmek için, yabancı olma şartı aranmamaktadır. Türk vatandaşları da, YÖS sınavına girebilirler.
Sınav,  üniversitelere göre farklılık göstermekle beraber, Temel Öğrenme Becerileri ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Temel Öğrenme Becerileri Soruları, adayın soyut düşünme gücünü ölçmek için hazırlanmış; Matematik Testi ise adayların matematiksel düşünme, problem çözme güçlerini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan cebir, analiz ve geometri konularını içeren sorulardan oluşmaktadır.

Bu sınavlar üniversitelere göre farklı şekillerde adlandırılabilirler, örneğin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi`nde sınavın adı YÖS iken, Marmara Üniversitesi`nde MÜYÖS, Yıldız Teknik Üniversitesi `nde ise YÖGS şeklindedir.