Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkçe ve bulunulan ülke dilinin öğrenilmesi konuları sürekli gündemindedir. Bir taraftan içinde yaşanılan ülkenin dili öğrenilirken, diger yandan anadilleri ve kültürlerini muhafaza etmeye çalışmışlardır.

Türkçe ve Türk Kültürü Kursları
Türkçe ve Türk Kültürü Kursları

Yeni nesil çocuk ve gençlerimizin anadilleri olan Türkçe ve yabancı dil becerilerinin gelişmesi, bulunulan ülkede kaliteli eğitim imkânlarından faydalanarak başarılı ve etkin bireyler olmaları, hem bulundukları ülke açısından hem de Türkiye ile olan ilişkileri açısından önemlidir. Türkçe öğreniminin sağlayacağı bir diğer olumlu katkı ise özellikle çocuk ve gençlerimizin kültürel ve tarihsel değerlerimizle buluşturulmasıdır.

Bu noktadan hareketle, Almanya`daki çocuk ve gençlerimizin okul eğitimlerine destek olmak, ögrenci ve ailelere rehberlik sağlamak gibi çalışmalarımızın yanında, yeni dönemden itibaren Türkçe ve Türk kültürünün sağlıklı bir çerçevede öğrenilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasını desteklemek amacıyla farklı yaş gruplarına yönelik "Türkçe ve Türk Kültürü Kursları" düzenleyeceğiz.