Ak Bülten

Ak Akademi bu bültenle genel olarak egitimle alakali konularda ögrencilerini ve takipiclerini bilgilendirmek istemektedir.

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login
  Login Login form

Vakit, hayattır!

Posted by on in Başarı Kültürü
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 2695
 • Print

“Vakit, hayattır!” Hasa el – Benna

“Zamana kusur buluruz, oysa zaman konuşacak olsa utanırız.” İmam Şafii

İnsanlar arasındaki tek fark, sahip oldukları zaman değildir. Çünkü herkesin 24 saati vardır. Fark, bu zamanın nasıl kullanıldığındadır.

Zaman, biriktirilemez, geri döndürülemez ve ödünç alınıp verilemez. Her ne kadar zaman soyut bir kavram olsa da, hayat akışımızda yaptıklarımız açısından ölçülebilir, fakat her zaman etkili değerlendirilip en iyi faydayı sağlayamadığımız bir kaynaktır.

Birçok insan zamanını bonkörce harcıyor ve maksimum faydayı elde edemiyor. Bunun sebepleri ise, yine insanın zaman konusundaki bilgisizliğine dayanıyor:

 

Zamanın kullanım şekli, kişinin denetimindedir. Zamanın kullanım şekli, zamanın verimliliğini etkiler. Zaman, insanın sahip olduğu en az şeydir. Çünkü kimsenin yarına garantisi yoktur. Boşa harcanan zamanlar bir araya geldiğinde eksik kalan tüm işler halledilir. Zaman, iyi bir strateji ile maksimum faydayı sağlar.

 

Yukarıdaki maddeler, zamanın görünmeyen yüzüdür. Bu yüzü görenlere ise zaman, onlara maksimum fayda sağlayıcı biçimde gülümser.

 

Zamanı maksimum fayda için kullanmak, meşgul görünmek değildir. Zamanı, amaçlarımızı gerçekleştirme yönünde faaliyetler yaparak değerlendirmektir.

 

Zamanın Maksimum Fayda İçin Kullanmanın Önemli Noktaları

 

Hedef belirlemek: Belirlenmiş bir hedefiniz yok ise; potasız, skor tabelası olmayan bir sahada ve süresiz olarak oynuyorsunuz demektir. Öncelikleri tespit etmek: Önceliklerinizi belirlemezseniz zaman sizin en büyük rakibiniz olacaktır. “Hayır” demek gerekiyorsa söylenmelidir: “Hayır” demek istediğinizde bunu sadece zihninizden söyleyip dudaklarınızdan “Evet” çıktığı oldu mu? Bu “Evet” size zaman kaybına ve sıkıntıya sebep olacaktır. Olumlu ve olumsuz yanları görmek: Her iki yönün de görülmesi, zamanı maksimum fayda için kullanmada itici bir etki yapacaktır. Kırıntıları temizlemek: Eksik, yarım kalmış, sürüncemede olan işler, kırıntıdır. Diğer yönleri olumsuz etkiler ve zaman kaybına sebep olurlar. Bunları temizleyip zamanın yolunu açmak gerekir. Zamanınızı çalan insanlardan arınmak: Birçok insan en değerli şeyinizi almak için her gün kapınızı çalar. Zamanınızı! Birçok insan, kendisine zaman kaybettiren insanlara karşı tepkisizken, para kaybettirene karşı tepkilidir. Zamanını maksimum fayda için kullanan insan, zaman hırsızlarına karşı tepkilidir. Karar verme sürecini hızlandırmak: Doğru ve hızlı kararlar, maksimum zaman kullanımına katkı sağlar. Görev dağılımı yapmak: Görev dağılımları, etkili bir ekip için maksimum fayda sağlar. Günlük plan yapmak: Plan, zaman üzerinde kontrol sağlar.

 

Bu önemli noktaları aktif hale getirmek, vaktinizi maksimum fayda için kullanmanızı sağlatacaktır.

 

Vaktini maksimum fayda için kullanan insan; yanlış işleri hızlı yapmayı değil, doğru işleri kısa sürede yapmayı amaçlar.

 

Kuran-ı Kerim’de Vakti Maksimum Fayda İçin Kullanmak

 

Vaktini maksimum fayda için kullanan insan, faydalı olmayan işleri terk eder. Kuran-ı Kerim’de Allah, vaktin geçmesini; bir devenin memesinden akan sütün yeniden devenin memesine döndürülmesindeki zorluğa işaret ederek bildirir. Kuran-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde, insanın ömrünün her saniyesinden hesaba çekileceği, bahşedilen hayatın nasıl kullanıldığının hesabının sorulacağı açıkça ifade edilmiştir. Al-i İmran Suresi 190. Ayette şöyle denir: “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” Vakit, Allah’ın bir nimetidir.

Söz konusu bu ilahi emir, insanın vaktini maksimum fayda için kullanması için temel taşları oluşturmakla birlikte, insan hayatının tanziminde ve değerlendirilmesinde büyük öneme sahiptir.

 

Hadis- Şeriflerde Vakti Maksimum Fayda İçin Kullanmak

 

Hz. Muhammed (sav), kıyamet günü insanın şu beş şeyden hesaba çekilmeden Allah’ın huzurundan ayrılamayacağını ifade etmiştir:

 

Ömrünü, ne yaparak tükettiğinden Gençliğini ne işe harcadığından Malını hangi yolla kazandığından Malını nerede harcadığından Öğrendiği ile ne ölçüde amel edip etmediğinden.

 

Akıllı ve tedbirli kişi, yarına ulaşamayacakları düşüncesi ile bulundukları anı maksimum fayda için değerlendiren, bunun için gayret gösteren insandır. Bütün ilim adamları da, günlük işlerin yarına bırakılmamasını tavsiye etmişler, yarının tembellerin günü olduğunu ifade etmişlerdir.

 

“Dünya üç gündür. Dün, bugün, yarın” Abdülkadir Geylani (hz)

 

Bir Hint Hükümdarı, zamanın âlimini yanına çağırır ve ondan insanlık tarihini araştırarak kendisine getirmesini ister. Âlim, araştırmasını on yılda tamamlayarak, bir deve yükü kitapla hükümdarın huzuruna çıkar. Hükümdar:” Ben bu kadar kitabı okuyamam, zira zamanım yok” diyerek âlimi azarlar. Âlim, bir yıllık çalışmanın sonunda, üç kitapla tekrar hükümdarın huzuruna çıkar. “Bunları da okuyacak zamanım yok” diye öfkelenerek âlimi bir kez daha azarlar. Hükümdarın yanından uzaklaşan âlim, eline bir kâğıt alarak, “Doğdular, yaşadılar, öldüler” diye yazdığı kâğıdı hükümdara uzatır. Daha sonra da: “Sizin ancak bunu okuyacak kadar zamanınız vardır” der.

Zamanını kullanmayı bilmeyen hükümdar, ömrünü önemsiz işlerde tüketir, ne kendisine ne de halkını mutlu eder.

Vaktin Maksimum Fayda İçin Kullanılmasını Engelleyen Unsurlar

 

Mükemmeliyetçilik: Mükemmeliyetçi bir insan, işler yolunda gitmediğinde panik içinde bir hayal kırıklığına uğrar. Erteleme: Ertelemek, tamamlanması ya da yapılması gereken bir işi yapmaktan kaçmaktır. Ertelenen her ne varsa, ertesi gün daha büyük sorunlarla karşınıza çıkar. Ertelenen her işi, diğer işleri de etkileyeceğinin unutulmaması gerekir. Aşırı kendine güven: Fazla kendine güven, bir boşvermişçilik davranışına dönüşebilir. Her şeyin kontrolü altında olduğuna inanan insan, vaktini olumsuzluklara boğar. Kendine güvensizlik ve yüksek kaygı: her insan zaman zaman performansından şüphe eder, yaptığı işlerden emin olamaz. Ancak bu durum, çok yoğun halde ise, kişiyi engelleyici bir hale gelir. Kendine güven duygusunu zedeler, kaygıları besler. Hafife almak: İşlerin hafife alınması, bu işlerin aksamasına ve zamanın verimliliğinin düşmesine sebep olur. Vaktin maksimum fayda için kullanılmasıyla ilgili önyargılar: Bazı insanlar zamanın maksimum kullanımı ilkesini reddebilirler. Ancak verimsizliklerinin asıl sebebinin bu olduğunun farkında bile değillerdir.

 

Vakit Nakittir

 

Evet, vakit nakittir. Çünkü zaman, insana verilmiş bir nakittir. Bazısı iyi değerlendiri, bazısı çarçur eder.

 

Bir su mu, bir kuş mu?

Nedir zaman, nedir?

İniş mi, yokuş mu?

Bir sese benziyor;

Arkanız hep zifir!

Bir sese benziyor:

Önünüz tüm kabir!

Zaman her yerde ve

Her şeyin içinde,

Zaman her yerde ve

Acem’de ve Çin’de

Kime kaçsam ondan;

Ha yakın, ha ırak?

Kime kaçsam ondan;

Ya sema, ya toprak

N. Fazıl Kısakürek

 

 

Vaktimizi Maksimum Fayda İçin Kullanırken Sağlığımızı da Korumayı İhmal Etmemeliyiz

 

Zamanın maksimum fayda için kullanılması, durup dinlenmeden çalışmak demek değildir. Hobilere ve egzersizlere de zaman ayırarak verimlilik desteklenmelidir. Zira bunlar, hem sağlığın hem de zamanın verimini artırır.

Vaktin maksimum fayda için kullanılması, kişinin serbest zamanlarını dahi aktif değerlendirmesini sağlar.

Serbest zaman kullanımının, vaktin maksimum fayda için kullanılmasında rolü büyüktür. Çünkü bu zaman diliminde yapılan çalışmalar, sağlığın ve verimliliğin belirleyicisidir.

 

Serbest Zamanlar ve Zaman Verimliliği

 

Akılcı bir başarı yolculuğuna çıkan insanlar, serbest zamanlarında girişimci çalışmalar yaparlar. Birçok insan ise, böyle bir zaman diliminden ve eyleminden haberdar dahi değildir.

Serbest zamanların önemini fark etmeyen kişiler, ya iş kolik derecesinde işe gömülür yaşam verimliliklerini ve zaman verimliliklerini yok ederler ya da bu zamanlarını hiçbir şey yapmadan geçirirler.

 

Serbest zamanlar, egzersizlerle, gezilerle, hobilerle vs. değerlendirildiğinde kişinin yaşam verimliliği artar ve vaktin maksimum faydalı olarak değerlendirilmesi için enerji ve motivasyon sağlar.

 

Vaktin Maksimum Fayda İçin Kullanılması Anı Yaşamakla Mümkündür

 

Zaman sermayesi, bir kartopu gibi hızla erir. Geçen bir an geri döndürülerek tekrar kullanılamaz.

Başarılı insan, tasavvufi bir yaklaşımla “An bu andır, dem bu demdir” sırrına ve gerçeğine göre hareket etmelidir.

Geçmiş, geçmiş; gelecek ise gelmemiştir. Tek gerçek, içinde bulunulan andır. Vaktin maksimum fayda için kullanılması, bu ana, bu gerçeğe vakıf olmakla mümkündür.

Yazan: Niyazi Fırat Eres

www.gencgelisim.com